Budgetten

Budgetten

Budgetten

Op grootboekrekening, kostencategorie, product of project

Naast een Grootboekrekening kunnen, budgetten eveneens op een Kostencategorie, Product of Project worden bewaakt. Het volgende voorbeeld toont de definitie van een Jaarbudget op Kostencategorie ‘Reclames’ en 2 Jaarbudgetten op Producten ‘Abonnement 1’ en ‘Abonnement 2’.

Budgetten

Overzichten

Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

De volgende overzichten zijn beschikbaar binnen de Budgettenmodule:

  • Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

Budgetten

Inlezen van budgetten

Inlezen van Jaar- en Periodebudgetten

Jaar- en Periodebudgetten kunnen worden ingelezen vanuit een .csv bestand.