Facturen

Facturen
Yoursminc voorziet in de mogelijkheid om facturen te creëren. Tijdens de creatie van een factuur binnen Yoursminc heb je ook direct een duidelijk beeld van hoe je factuur er qua opmaak zal uitzien.

Het volgende voorbeeld toont de creatie van een factuur voor de levering van een boeket, waarbij de pagina ook direct laat zien hoe de factuur er uiteindelijk gaat uitzien. Logo, bedrijfsgegevens, contactgegevens, factuurdatum, factuurregels etc. zijn precies zo gepositioneerd zoals straks in de pdf welke je naar de klant gaat sturen.

Wat eveneens opvalt zijn de kaders welke rond de diverse secties (Wijzig koptekst, Wijzig contactgegevens, Wijzig factuurdatum etc.) zijn getekend. Door op een van deze kaders te klikken opent een dialoog waarmee je de betreffende gegevens nog kunt wijzigen als je dat wilt.

Door op [Voeg factuurdetail toe] te klikken kunnen je nieuwe regels aan de factuur toevoegen, zoals in het volgende voorbeeld te zien is.

Wat je verder nog zal opvallen

Factuurnummer
Binnen Yoursminc kun je kiezen tussen Handmatige factuurnummering en Automatische factuurnummering. Dit kun je instellen bij het betreffende dagboek waarin de facturen zullen worden geboekt, in deze situatie het Verkoopboek.

Indien je hebt gekozen voor:

Handmatige factuurnummering, zul je voor het moment dat de factuur definitief wordt gemaakt een factuurnummer moeten invoeren.

Automatische factuurnummering, zal op het moment dat de factuur definitief wordt gemaakt automatisch een factuurnummer worden gegenereerd en in de factuur opgenomen.

Referentie
Hier kun je eventueel een referentie in je factuur opnemen. Bijvoorbeeld als je wilt verwijzen naar een offerte op basis waarvan je de factuur gaat versturen.

Betaalwijze
Hier kun je aangeven op welke wijze je verwacht (wat heb je met de klant afgesproken?) dat de betaling zal plaatsvinden. Je kunt hier kiezen uit: Automatische Incasso, Bank, Credit Card en Kontant.

Indien je hier zou hebben gekozen voor Automatische Incasso, dan kun je m.b.v. Automatisch Incasso functionaliteit binnen Yoursminc een SEPA Incasso bestand (CAMT.053) aanmaken waarin alle facturen zijn opgenomen waarvoor je deze betaalwijze hebt gekozen.

Prijzen
Hier kun je aangeven of de ingevoerde prijzen Inclusief BTW of Exclusief BTW zijn.

Voor winkeliers zal het veelal voor de hand liggen om de prijzen inclusief BTW in te voeren, terwijl het voor een advieskantoor meer voor de hand zal liggen om de prijzen exclusief BTW in te voeren.

BTW
Hier kun je het geldende Btw-tarief selecteren voor het betreffende product of dienst opgenomen in de factuurregel. Btw-tarieven zijn veelal afhankelijk van het soort product of dienst. Binnen Yoursminc onderkennen we zgn Producttypen, welke ieder aan een specifiek Btw-tarief zijn toegewezen.

Product
Hier kun je een product of dienst selecteren waarvoor je de klant wilt factureren. Uitgangspunt hierbij is dat je het betreffende product of dienst eerder al als een product had beschreven. Hierbij ben je eveneens in staat geweest om informatie over prijs e.d. vast te leggen.

Op het moment nu dat je nu uit de lijst een product of dienst selecteert zal automatisch de omschrijving, prijs en bijhorend Btw-tarief worden opgenomen in de factuurregel. Hiermee kun je de creatie van je facturen sterk vereenvoudigen.

Je kunt overigens ook factuurregels in een factuur opnemen zonder een product te selecteren. Je kunt nu zelf een omschrijving, aantal, prijs en Btw-tarief invoeren.

Commentaar
Hier kun je extra commentaar aan je factuur toevoegen.

Factuurontwerp
Het factuurontwerp is bepalend voor hoe je opmaak van je factuur er uit zal gaan zien. De mogelijkheid om deze aan te passen, of meerdere verschillende ontwerpen te maken vind je onder Voorkeuren.

Je kunt tijdens de creatie van een factuur op ieder gewenst moment wisselen van factuurontwerp door in de lijst onder Factuurontwerp (rechterzijde pagina) een ontwerp te kiezen en vervolgens op [Wijzig Factuurontwerp] te klikken.

Commentaar (Rechterzijde pagina)
Hier kun je eventueel zelf nog commentaar opnemen welke overigens niet aan de factuur zal worden toegevoegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opnemen van een opmerking als ‘Nog verder uitzoeken of hier wel het juiste Btw-tarief is gekozen’ of iets dergelijks.

Bijlagen
Hier kun je er voor kiezen om bijlagen aan een factuur toe te voegen welke op het moment dat je de factuur per email naar je klant wilt versturen als bijlagen aan de mail zullen worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meesturen van Algemene Voorwaarden of ondertekende Urenregistratieformulieren e.d.