Product

Het wijzigen van Facturen en Uitgaven

Het wijzigen van Facturen en Uitgaven

We hebben binnen Yoursminc tot dusver een beperkte mogelijkheid gehad om definiteve facturen en uitgaven te wijzigen. Zodra de status van een factuur of uitgave op ‘Definitief‘ was gezet kon een factuur alleen nog maar worden gecorrigeerd m.b.v. een creditnota en kon een uitgave worden verwijderd, waarna deze opnieuw zou kunnen worden ingevoerd.

We hebben deze mogelijkheid recentelijk uitgebreid en het is nu mogelijk om facturen en uitgaven welke de status ‘Definitief‘ hebben te wijzigen of te verwijderen!

Enige restrictie hierbij is dat de betreffende factuur of uitgave niet mag zijn geboekt in een periode welke inmiddels is afgesloten.

In het volgende voorbeeld hebben we een factuur in status ‘Definitief‘ geselecteerd en kiezen nu vanuit het menu ‘Meer‘ voor de optie ‘Wijzig factuur‘.

 

Het wijzigen van een factuur

 

De gebruiker zal nu worden gevraagd of de betreffende factuur terug in ‘Concept‘ fase moet worden geplaatst. Nadat hier door de gebruiker bevestigend op is geantwoord, wordt de factuur in ‘Concept‘ geplaatst, waarna de gegevens in de factuur kunnen worden gewijzigd of de factuur kan worden verwijderd.

 

Factuur wordt weer in concept geplaatst