Hoe boek ik een deelbetaling in Yoursminc

Hoe boek ik een deelbetaling in Yoursminc

Ten behoeve van het kunnen registreren en verwerken van deelbetalingen binnen Yoursminc ga je als volgt te werk:

Creëer een nieuwe grootboekrekening ‘Deelbetalingen Debiteuren’ type ‘Balans’ – Diverse – Financieel – Grootboekrekeningen

Aanmaken grootboekrekening 'Deelbetalingen Debiteuren'

Zodra een deelbetaling wordt ontvangen op je bankrekening boek je deze op deze nieuwe grootboekrekening. Geef als omschrijving de naam van de debiteur en het betreffende factuurnummer.

Factuur aangemaakt binnen Yoursminc

In dit voorbeeld wordt €1000,- op een factuur van €1172,51 betaald, welke we als volgt boeken in het Bankboek  (via menu Financieel – Bank):

Boeken van een ontvangst op rekening 'Deelbetalingen Debiteuren'

De betaling wordt toegewezen aan grootboekrekening ‘Deelbetalingen Debiteuren’. De bovenste regel in het voorbeeld toont de toewijzing van €1000,- aan de grootboekrekening ‘Deelbetalingen Debiteuren‘.

Ontvangst toegewezen aan 'Deelbetalingen Debiteuren'

Als we deze boeking binnen het grootboek zouden bekijken zien we het volgende in de dagboekkaart van dagboek ‘Bank’ (via menu Rapportages – Dagboekmutaties):

Dagboekmutaties

Nadat de laatste betaling voor een factuur is ontvangen en geboekt, registreer je de betaling eveneens via het Bankboek op de betreffende grootboekrekening, zie het voorbeeld.

Bankafschriftregel toegewezen aan 'Deelbetalingen Debiteuren'

De dagboekkaart voor het ‘Bankboek’ toont nu:

Dagboekmutaties Bankboek

Zoals je ziet zijn beide betalingen geboekt op de grootboekrekening ‘Deelbetalingen Debiteuren‘. We hebben nu het volledige factuurbedrag ontvangen en kunnen nu de factuurbetaling registreren. Let op we registreren de factuurbetaling bij de factuur zelf. Selecteer de betreffende factuur en druk op de knop [Betaling]:

Ontvangst van een betaling boeken op 'Deelbetalingen Debiteuren'

We selecteren nu grootboekrekening ‘Deelbetalingen Debiteuren’, dit is nl de rekening waarvan we het bedrag ‘ontvangen’. Het factuurbedrag (€1172,51 in dit voorbeeld) staat reeds vermeld in het venster. Als de datum nu eveneens juist is, druk je op [Bewaar betaling]. Het totale factuurbedrag zal nu worden geboekt op de rekening ‘Deelbetalingen Debiteuren‘ en afgeboekt van de rekening ‘Debiteuren‘. Tevens zal de betreffende factuur nu de status ‘Betaald‘ hebben gekregen.

Bekijken aangemaakte journaalposten

Vervolgens selecteren we  Meer – Bekijk journaalposten om te zien hoe nu de volledige transactie binnen het grootboek is geboekt en zien het volgende:

Aangemaakte journaalposten

Het voorbeeld toont zowel de boeking van de factuur als de boeking van de betaling, welke de rekening ‘Debiteuren’ crediteert (vordering op Debiteuren is verminderd) en de rekening ‘Deelbetalingen Debiteuren’ debiteert.

Op gelijke wijze kun je deelbetalingen aan een crediteur registreren

  • Creëer een nieuwe grootboekrekening ‘Deelbetalingen Crediteuren‘ type ‘Balans’ – Diverse – Financieel – Grootboekrekeningen
  • Zodra een deelbetaling van je bankrekening wordt afgeschreven boek je deze op deze nieuwe grootboekrekening. Geef als omschrijving de naam van de crediteur en het betreffende factuurnummer.
  • Nadat de laatste betaling voor een uitgave / inkoopfactuur is gedaan, registreer je de betaling bij de betreffende uitgave. Selecteer de uitgave en druk op de knop [Betaling]. Zorg er hiervoor dat de grootboekrekening ‘Deelbetalingen Crediteuren’ is geselecteerd, waarvan het geld in principe wordt ontvangen.