Knowledge Base > Grootboek > BTW Aangifte > België > Boeken van de btw-aangifte binnen het grootboek

in BelgiëBTW AangifteGrootboek

Voor het boeken van de btw-aangifte binnen het grootboek, ga je als volgt te werk:

  1. Zorg ervoor dat de betreffende btw-aangifte ‘Definitief’ is (Btw-aangifte – in België gevestigde ondernemingen)
  2. Zorg ervoor dat de perioden binnen het kwartaal van de btw-aangifte gesloten zijn (Afsluiten van een periode)

We gaan nu de boekingen binnen het grootboek maken, navigeer hiervoor naar menu Financieel – Memoriaalboeking – Creëer Memoriaalboeking

We tonen nu 2 voorbeelden:

Voorbeeld – In geval van ‘Door de staat verschuldigd’
 Debet  Credit Grootboekrekening
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1 – 54 Verschuldigde BTW op de omzet in vakken 00, 01, 02 en 03  € 51,50 451000 – Te betalen BTW
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1 – 59 Aftrekbare btw  € 84,00 411000 – Terug te vorderen BTW
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1  – 72 Saldo van de vorige vakken, door de staat verschuldigd  € 32,50 494000 – R/C BTW
Totaal  € 84,00  € 84,00

 

Voorbeeld – In geval van ‘Aan de staat te betalen’
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1 – 54 Verschuldigde BTW op de omzet in vakken 00, 01, 02 en 03  € 155,75 451000 – Te betalen BTW
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1 – 59 Aftrekbare btw  € 84,00 411000 – Terug te vorderen BTW
Boeking btw-aangifte – Kwartaal 2020 / 1  – 71 Saldo van de vorige vakken, aan de staat te betalen  € 71,75 494000 – R/C BTW
Totaal  € 155,75  € 155,75

Hanteer als Boekingsdatum de laatste dag binnen het betreffende kwartaal waarvoor de aangifte wordt gedaan. In beide gegeven voorbeelden zou dit 31 maart 2020 zijn.

(De binnen de voorbeelden gebruikte bedragen zijn puur fictief en dienen alleen als voorbeeld.)