BTW-Facturen

Knowledge Base > Facturen > BTW-Facturen

in Facturen Tags: Btw

Soms heb te maken met een factuur waarvan je alleen de Btw moet betalen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn een factuur voor het verhelpen van schade aan de auto. In dit voorbeeld betaald de verzekeraar dan het restant aan het schadebedrijf.

Zo’n Btw-factuur voeren we als volgt in binnen Yoursminc:

In ons voorbeeld bedraagt de Btw-factuur een bedrag van €1278,42. We rekenen nu het totaalbedrag van de eigenlijke factuur:

(1278,42 / 21) * 100 = 6087,71

We voeren nu dit bedrag in op de eerste regel van de uitgave en kiezen en juiste Btw tarief 21% en selecteren de kostencategorie ‘Autokosten’.
Vervolgens voeren we een tweede regel in waarin we hetzelfde bedrag in mindering brengen (-6087,71) en kiezen nu Btw tarief 0% en eveneens kostencategorie ‘Autokosten’.

Invoeren Btw-factuur

We zien nu dat de uitgave het totaal heeft van €1278,42 n.l. het te betalen Btw bedrag.

We maken nu vervolgens de uitgave definitief, waarna de verwerking van de uitgave zal plaatsvinden.

Btw-factuur in status definitief

Als we nu vervolgens uit het menu ‘Meer’ kiezen voor ‘Bekijk journaalposten’ zien we de volgende boekingen:

Btw-factuur gemaakte boekingen

Door de ‘op’ en ‘af’ boeking van het bedrag €6087,71 blijven de kosten per saldo €0,00. Het bedrag aan Crediteuren zal worden ‘verrekend’ op het moment dat de betaling wordt geregistreerd.

Tevens zal nu het bedrag €1278,42 in de Btw-aangifte worden opgenomen.