Factureren van een geaccepteerde offerte

Knowledge Base > Facturen > Offertes > Factureren van een geaccepteerde offerte

in FacturenOffertes

Nadat een Offerte is geaccepteerd, wil je na het uitvoeren van de werkzaamheden of het uitleveren van producten kunnen factureren.

Hiervoor ga je als volgt te werk:

Menu-optie Offertes overzicht

selecteer vanuit het menu ‘Offertes –> Overzicht

Overzicht offertes

Vanuit het getoonde overzicht selecteer je nu een geaccepteerde Offerte

Factureren van een geaccepteerde offerte

Je kunt nu onder de knop [Meer] ‘Creëer factuur van offerte’ selecteren, waarna je automatisch in de Factuur creatie module terecht komt, met op de pagina de Factuur welke op basis van de Offerte is gecreëerd.

Zoals je ziet heeft de Factuur de ‘Concept’ status, dus je kunt nu nog eventuele aanvullingen of correcties uitvoeren alvorens je de Factuur ‘Definitief’ maakt en verstuurd naar je klant.

Concept factuur op basis van een geaccepteerde offerte