Knowledge Base > Bank > Exporteren gegevens > Het aanmaken van een SEPA Incasso bestand

in BankExporteren gegevens

Yoursminc ondersteunt het aanmaken van een PAIN formaat SEPA Incasso bestand.

Raadpleeg je bank voor een overzicht van alle voorwaarden waar je als incassant aan moet voldoen.

Yoursminc stelt je in staat om een aantal specifieke gegevens in het kader van Automatisch Incasso vast te leggen:

 

Contact

SEPA details bij contact

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

De specifieke gegevens zijn te onderhouden in de Contact pagina onder ‘Details’ en ‘SEPA Machtiging’

 

SEPA details

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Onder ‘Details’ kunnen naast KvK nummer, het BTW nummer en Tenaamstelling van de rekening ook het IBAN enBIC worden vastgelegd. Tevens moet het Mandaat een uniek nummer krijgen wat zal worden meegenomen in het later aan te maken SEPA bestand. Dit nummer ken je eenmalig toe aan het van je klant ontvangen Mandaat en zou je in principe niet meer mogen wijzigen.

SEPA autorisatie

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Onder SEPA Machtiging kun je de datum van machtiging (Datum handtekening) en eventueel de Opzegdatum vastleggen. Onder Volgorde type dient te zijn aangegeven of incasso voor dit Contact de Eerste – FRST, Volgende – RCUR, Laatste – FNAL of éénmalig – OOFF is. Dit veld wordt in principe door Yoursminc onderhouden en behoeft geen verdere aandacht. Echter als een incasso om één of andere reden door de bank van het Contact wordt afgekeurd, zul je de incasso van het betreffende Contact nogmaals willen aanbieden. In deze situatie zul je er zelf voor moeten zorgen dat het Volgorde type van het Contact op de juiste waarde staat. Dat betekent dat indien de afgekeurde transactie de eerste incasso was voor het betreffende Contact, Yoursminc de waarde van Volgorde type op Volgende – RCUR heeft gezet en je deze terug op Eerste – FRST zult moeten zetten.

Deze gegevens zullen worden gebruikt tijdens de aanmaak van het SEPA Incasso bestand.

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Het Incassant ID is een unieke identificatie welke je van de bank als onderdeel van het Incassocontract hebt ontvangen. Het ID is grotendeels opgebouwd uit je KvK-nummer.

De SEPA Collectiedatum bepaalt de eerst volgende keer dat de incasso moet plaatsvinden. Dit is een datum waarover je met je bank een afspraak hebt gemaakt. Deze datum zal ieder keer nadat een incasso heeft plaatsgevonden worden gewijzigd in een datum rond dezelfde dag in de volgende maand.

Aanmaken SEPA

 

Aanmaken SEPA bestand

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Selecteer vanuit het menu Financieel – Automatische incasso – Incasso verzamelen SEPA

Nu zullen de Facturen worden verzameld waarvoor is aangegeven dat ‘Automatische incasso’ de ‘Betaalwijze’ is.

 

Verzamelen automatisch te incasseren facturen

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Nu worden de Facturen getoond welke onderdeel zullen gaan uitmaken van het SEPA Incasso bestand.

Na het klikken op de knop [Verzamel automatisch te incasseren]

 

Creeer SEPA bestand

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Selecteer nu een van de aangemaakte regels (er kunnen nl meerdere regels zijn aangemaakt (FRST, RCUR, FNAL, OOFF) en druk op [Creëer SEPA bestand]

Het nu gecreëerde bestand kun je aanbieden aan de Internet bankieren functie van je Bank. Het gecreëerde bestand zal een zgn XML bestand zijn in het PAIN formaat.