Het boeken van btw van het privégebruik auto

Knowledge Base > Moeilijke boekingen > Het boeken van btw van het privégebruik auto

in Moeilijke boekingen

Indien je een zakelijk aangeschafte auto soms gebruikt voor privédoeleinden en je geen administratie hebt bijgehouden waaruit dit privégebruik blijkt, zal je hiervoor een bepaald percentage btw moeten betalen. Raadpleeg voor het exact percentage de website van de Belastingdienst. In 2019 (de datum dat dit artikel werd geschreven) moest hiervoor 2,7% van de cataloguswaarde van de auto voor worden gehanteerd.

We beschrijven nu hoe je deze afdracht aan de Belastingdienst moet boeken binnen Yoursminc, zodat dit eveneens in de btw-aangifte wort opgenomen onder rubriek ‘1D – Privégebruik’

Controleer of de te gebruiken btw-code aanwezig is binnen je administratie.

Navigeer naar menu Diverse – Voorkeuren – Btw-tarieven

Het overzicht van alle btw-codes en tarieven wordt nu getoond. Controleer or btw-code ‘12’ gekoppeld aan btw-vak 1D: Privégebruikin het overzicht voorkomt. Indien dit niet het geval is, voeg deze dan als volgt toe:

Druk op knop [Creëer]

Voer nu de gegevens in, zoals in het volgende voorbeeld:

Druk op de knop [Creëer]

Een bevestiging dat de btw-code is gecreëerd wordt nu getoond

Druk vervolgens op [Terug] waarna je btw-code ‘12’ zult terugvinden binnen het overzicht

Selecteer nu btw-code ‘12’

We moeten nu btw-code ‘12’ toewijzen aan btw-vak ‘1D – Privégebruik’ t.b.v. de btw-aangifte.

Selecteer 1D (Privégebruik) onder de rubriek BTW Vakken zoals in het voorbeeld hierboven wordt getoond.

Bewaar de toewijzing door op [Bewaar wijzigingen] te drukken.

We kunnen nu deze btw-code gaan gebruiken voor het boeken van het privégebruik van onze auto.

Boeken btw-aangifte privégebruik auto

Navigeer naar menu Financieel – Memoriaalboeking – Creëer Memoriaalboeking

We voeren nu de volgende memoriaalboeking in:

We maken in het volgende voorbeeld gebruik van het bedrag van €2000,- (zijnde 2,7% van het catalogusbedrag)

Dagboek: Memoriaal

Datum: 31-12-2019 (In dit voorbeeld, de laatste dag in het boekjaar 2019)

Omschrijving Debet Credit Btw Grootboek
Correctie btw i.v.m. privégebruik auto 0 0 Overige autokosten
Correctie btw i.v.m. privégebruik auto 2000 0 0% Privégebruik (12) Btw af te dragen privégebruik
Correctie btw i.v.m. privégebruik auto 0 2000 Btw te vorderen hoog

Druk nu op [Maak memoriaalboeking definitief]

We gaan nu kijken hoe e.e.a. binnen de btw-aangifte is opgenomen en navigeren hiervoor naar menu Rapporten – Btw-aangifte Nederland

Zorg ervoor dat het juiste jaar en kwartaal zijn geselecteerd (in ons voorbeeld 2019 – 4ekwartaal) en druk op [Ga]

Zoals het voorbeeld hierboven laat zien, is het bedrag van €2000,- (In ons voorbeeld 2,7% van de auto cataloguswaarde) opgenomen onder rubriek ‘1d. Privégebruik’

Openen we aan de onderzijde van de pagina Rubriek 1 Presentaties binnenland, dan zien we hier de verwijzing naar de memoriaalboeking welke we zojuist hebben gedaan. Indien je nu op de link (in dit voorbeeld) 2019000121001zou klikken, zien we nogmaals de betreffende boeking.