Het boeken van een zakenlunch

Knowledge Base > BTW Aangifte > Kostencategorieën > Het boeken van een zakenlunch

in BTW AangifteKostencategorieën

Van sommige kosten mag de Btw niet volledig worden teruggevorderd. Kijken we bijvoorbeeld naar het boeken van een zakenlunch, dan stelt de Belastingdienst dat slechts 80% van het Btw-bedrag mag worden teruggevorderd. Dat betekend tevens dat 20% extra als kosten kunnen worden geboekt.

Let op: Beschreven wordt hier de situatie in mei 2017, raadpleeg de website van de Belastingdienst voor de huidig geldende regels en tarieven.

Het volgende voorbeeld toont hoe we een zakenlunch binnen Yoursminc zouden kunnen boeken. Allereerst gaan we naar Kostencategorieën waar we voor kostencategorie ‘Representatie’ zullen vastleggen dat slechts 80% van de Btw aftrekbaar is.

Gaan we nu de zakenlunch boeken, dan doen we dit met gebruikmaking van deze kostencategorie, zoals in het volgende voorbeeld:

We zien dat de Uitgave, gebaseerd op de rekening welke we in het restaurant hebben betaald aangeeft dat de Btw een bedrag van €5,22 bedraagt. Kijken we nu echter naar de boeking welke er binnen het grootboek is vastgelegd, dan zien we:

dat 80% = €4,18 is geboekt aan ‘Voorbelasting’, oftewel terugvorderbaar is.

Kijken we nu naar onze Btw-aangifte voor het betreffende kwartaal dan zien we de volgende toelichting:

Door Rubriek 5 te openen, zien we dat het bedrag van €4,18 in de Btw-aangifte is opgenomen.