Knowledge Base > Budgetten > Inlezen van Jaarbudgetten

in Budgetten

Jaarbudgetten kunnen worden ingelezen vanuit een .csv bestand met de volgende bestandsindeling:

Kolom Formaat Verplicht Omschrijving
BUDGET ALPHANUMERIEK(20) Ja Budgetcode
YEAR NUMERIEK(4)- YYYY Ja Jaar van het Jaarbudget
LEDGER_ACCOUNT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Grootboekrekening
COST_CATEGORY ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Kostencategorie
PRODUCT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Product
PROJECT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Project
BUDGET_AMOUNT ALPHANUMERIEK(20) Ja Budgetbedrag
REMARK ALPHANUMERIEK(4000) Nee Toelichting op het budget

 

* Een van de kolommen LEDGER_ACCOUNT, COST_CATEGORY, PRODUCT of PROJECT moet van een waarde zijn voorzien. Een combinatie van meerdere kolommen is niet toegestaan.

We geven een voorbeeld van het inlezen van een .csv bestand met een aantal Jaarbudgetten

 

We starten nu vanuit het menu Budgetten de optie Inlezen Jaarbudgetten

 

M.b.v. de [Bestand kiezen] knop selecteren we het in te lezen .csv bestand en drukken op [Volgende]

 

In de nu getoonde pagina moeten we de kolommen vanuit het .csv bestand toewijzen.

Nadat alle kolommen zijn toegewezen druk je op [Volgende]

De getoonde pagina stelt ons in staat om te controleren of de juiste toewijzing van kolommen is gedaan. Indien de toewijzing juist is, druk op [Inlezen gegevens], is er echter sprake van een foutieve toewijzing van een van de kolommen, druk op [Vorige] om de toewijzing te corrigeren.

De getoonde pagina laat zien dat er 5 Jaarbudgetten succesvol zijn ingelezen.

Druk nu op [Finish]

 

Na voltooiing van het inlezen, selecteren we vanuit menu – Budgetten – Beheren budgetten en zien we de 5 ingelezen Jaarbudgetten uit het voorbeeld.