Knowledge Base > Projecten > Invoeren van een project

in Projecten

Voor het invoeren van een project kiezen we uit het menu Projecten – Creëer project

Menu-optie Projecten - Creëer project

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Vervolgens voer je achtereenvolgens een Projectcode, een Projectnaam, het Bedrijf waarvoor je het project gaat uitvoeren en een Start– en Einddatum in. Indien gewenst kun je volledige Omschrijving van het project vastleggen en eventueel een Urenbudget als dat van toepassing is.

Vastleggen projectdefinitie

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

In het onderste deel van de pagina kun je vervolgens invoeren welke activiteiten je denkt te gaan uitvoeren voor het betreffende project. Dit kun je doen door vanuit een lijst de betreffende Activiteiten te selecteren en vervolgens het tarief wat je hiervoor wilt rekenen. Ook voor de Activiteiten kun je als je dat handig vind een Start– en Einddatuminvoeren en tevens een Urenbudget.

De kolom ‘Gt’ toont het aantal uren wat nog over is van het initiële Urenbudget. In dit aantal worden de uren welke inmiddels in de Urenregistratie zijn ingevoerd verrekend. Zodra er meer uren zijn vastgelegd in de Urenregistratie dan dat er gebudgetteerd waren, zal de kolom een negatief aantal tonen. In dit geval is er dus sprake van een budgetoverschrijding.

Selecteren activiteitcode

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Zoals je kunt zien opent de lijst zich automatisch op het moment je met de muis in het veld ‘Activiteit Code‘ klikt. De Activiteiten welke je hier ziet zijn op een eerder stadium ingevoerd. Kijk bij Hoe voer ik een acitiviteit in? voor een beschrijving.

Druk uiteindelijk op [Bewaar] om het ingevoerde project op te slaan. Uiteraard kun je eventuele aanpassingen later nog uitvoeren.