Knowledge Base > Inlezen gegevens > Producten > Inlezen van producten

in Inlezen gegevensProducten

Yoursminc stelt je in staat om producten vanuit een ander systeem in te lezen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn; artikelen welke aanwezig zijn binnen een webshop van bijvoorbeeld Mijnwebwinkel ©, Magento © of Biedmeer.nl ©

Ga als volgt te werk:

De producten moeten in een zgn “Komma gescheiden” (.csv) bestand worden aangeleverd. Zo’n bestand kun je aanmaken met bijvoorbeeld MS Excel ©. Het bestand moet voldoen aan het volgende formaat:

 

Specificatie inleesbestand facturen

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

We kunnen dit bestand nu inlezen in Yoursminc

 

Menuoptie Inlezen Producten

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Gegevens inlezen

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

We selecteren het betreffende bestand m.b.v. de [Choose File] knop

In ons voorbeeld geven we aan dat ‘;’ het scheidingsteken is.

De kolom ‘Eerste rij bevat kolomnamen’ zou moeten zijn geselecteerd als de eerste rij binnen het bestand de naam van de diverse kolommen bevat. In ons voorbeeld is dat inderdaad het geval.

Druk op [Volgende >]

De volgende pagina stelt je in staat om de betekenis van de diverse kolommen vast te leggen.

 

Kolomindeling inlezen factuurgegevens

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Vervolgens moet de kolom indeling worden uitgevoerd door boven iedere kolom de juiste kolomnaam te selecteren, zoals het voorbeeld laat zien.

Druk op [Volgende]

De nu getoond pagina toont alle koppelingen welke er zijn gemaakt.

 

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Druk nu op [Inlezen gegevens], waarna het inlezen van het bestand wordt gestart.

Druk nu op [Gegevens inlezen]

De producten worden nu allemaal ingelezen en zullen in de administratie worden opgenomen. Indien er producten in het bestand worden aangeboden, welke al in de administratie aanwezig zijn, zullen deze met de gegevens vanuit het bestand worden gewijzigd. Dit betekent eveneens dat op deze wijze dus bijvoorbeeld wijzigingen in omschrijving en/of prijs kunnen worden doorgevoerd.

Het volgende voorbeeld toont de binnen de administratie ingelezen producten.

 

Overzicht ingelezen producten

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

We zien tevens dat de producten automatisch aan de standaard ‘Omzet‘ rekening zijn gekoppeld. Deze vind je terug binnen de Bedrijfsvoorkeuren (Menu Diverse –> Voorkeuren).