Rapportage – Kosten per categorie per periode

Knowledge Base > Rapportages > Kostencategorieën > Rapportage – Kosten per categorie per periode

in KostencategorieënRapportages

Deze rapportage geeft een overzicht van alle gemaakt kosten per Kostencategorie per periode.

Het overzicht bestaat uit een 4-tal kolommen:

 • Kostencategorie – Omschrijving van de Kostencategorie
 • Type – Business of Privé
 • Periode – Periode waarin de kosten werden geboekt
 • Bedrag – Het bedrag van de geboekte kosten

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Selecteer de gewenste ‘Start’ periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 1 gehanteerd.
 • Eind periode: Selecteer de gewenste ‘Eind periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 12 gehanteerd.

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Kosten per categorie per periode

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage