Knowledge Base > Facturen > Terugkerende Facturen

in Facturen

Veel ondernemers hebben te maken met het periodiek facturen van bepaalde diensten. Denk bijvoorbeeld aan het factureren van huur, voorschotten of abonnementen.

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Facturen” separator=”false”][/heading2]

Niet terugkerend

(Realiseer je overigens wel dat het pakket een volwaardig abonnementen module bevat, waarbij het eveneens mogelijk is om op basis van een abonnement periodiek factureren te laten genereren. De hier beschreven functie ‘Terugkerende facturen’ voorziet in de mogelijkheid om periodiek facturen te versturen zonder de ‘noodzaak’ van het onderhouden van een abonnementenadministratie.)

Om te voorkomen dat je hier nu iedere keer tijd aan kwijt bent, kun je gebruik maken van de functie Terugkerende Facturen. Hiermee voer je eenmalig een factuur en geef je vervolgens aan dat deze periodiek (jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks, 1 maal per kwartaal) moet worden gecreëerd.  Zo bespaar je een heleboel kostbare tijd.

Selecteer een factuur welke je periodiek wilt gaan versturen en open het kader Terugkerend aan de rechterzijde van de pagina.

Bovenstaand voorbeeld toont het kader Terugkerend, waarin kan worden aangegeven volgens welke frequentie de Factuur zou moeten worden gecreëerd.

In het voorbeeld is opgegeven:

  • De Factuur moet iedere week worden gecreëerd.
  • Te beginnen op 30-01-2017
  • Het maximaal aantal malen dat we de Factuur willen laten terugkeren hebben we op 999 laten staan. We zullen er zelf voor moeten zorgen dat we het ‘terugkeren’ stopzetten op het moment dat de klant geen gebruik meer van het abonnement wil maken.
  • De status welke de Factuur moet krijgen nadat deze is teruggekeerd is Definitief, hetgeen betekent dat de verwerking van de Factuur binnen het Grootboek automatisch zal plaatsvinden

De mogelijkheden nader bekeken

Als we het kader Terugkerend nader bekijken, zien we het volgende:

Terugkerende facturen 2

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Facturen” separator=”false”][/heading2]

Niet terugkerend

Dit is de ‘standaard’ situatie. Indien er voor de betreffende Factuur een instelling bestaat en je kiest voor Niet terugkerend, dan worden de bestaande instellingen verwijderd en zal de betreffende Factuur niet meer terugkeren

Maandelijks

De Factuur keert maandelijks terug

Ieder kwartaal

De Factuur keert ieder kwartaal terug

Jaarlijks

De Factuur keert ieder jaar terug

Dagelijks

De Factuur keert dagelijks terug

Op het moment dat je hiervoor kiest, kun je eveneens aangeven om de hoeveel dagen de Factuur terugkeert.

Terugkerende Uitgaven 3

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Facturen” separator=”false”][/heading2]

Bovenstaand voorbeeld toont dat de Factuur iedere 7 dagen terugkeert.

Max aantal Facturen

Het aantal keren dat de Factuur terugkeert.

Startdatum

De datum vanaf waarvan de Factuur voor de eerste keer zal terugkeren

Status terugkerende Factuur

Hier kun je aangeven met welke status de Factuur zal moeten terugkeren binnen de administratie. Indien je hier bijvoorbeeld voor Definitief zou kiezen, zal de Factuur automatisch binnen het Grootboek worden verwerkt nadat deze in de administratie is gecreëerd.

De teruggekeerde factuur

Als we nu kijken naar de factuur welke er op basis van de instellingen is gecreëerd, dan zien we onder het kader ‘Commentaar’ een toelichting dat deze factuur is gecreëerd op basis van factuur 2016120000152.

Door nu op de knop [Oorspronkelijke factuur] te drukken, wordt de oorspronkelijk factuur geopend.

Terugkerende facturen 3

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Uitgaven” separator=”false”][/heading2]