Verrekenen van een Verkoopfactuur met een Inkoopfactuur

Knowledge Base > Moeilijke boekingen > Verrekenen van een Verkoopfactuur met een Inkoopfactuur

in Moeilijke boekingen

Stel je hebt een klant een factuur gestuurd en deze klant heeft jou eerder voor een geleverde dienst of service ook een factuur gestuurd en hij verrekend nu in zijn betaling zijn eigen factuur. Hoe boek je dit nu binnen Yoursminc?

Voorbeeld:

Bloemenkiosk ‘Flower to the people’ heeft een aantal boeketten + enige decoratie geleverd aan autoschadebedrijf ‘Auto Horst Schadeservice’ en stuurt hiervoor een factuur ten hoogte van €844,55.

Het autoschadebedrijf heeft echter een aantal dagen eerder een factuur van €363,00 gestuurd vanwege het uitvoeren van een schadereparatie aan de bestelauto van de bloemenkiosk.

Het autoschadebedrijf betaald nu de factuur van de bloemenkiosk, echter verrekend hierbij zijn eigen factuur. Het bedrag wat door het schadebedrijf wordt overgemaakt bedraagt €844,55 – €363,00 = €481,55

We gaan er hierbij vanuit dat zowel de factuur aan het schadebedrijf als de factuur welke is ontvangen van het schadebedrijf binnen Yoursminc aanwezig zijn.

Alvorens we deze ontvangen betaling kunnen gaan boeken moeten we controleren of er binnen de administratie een grootboekrekening aanwezig is voor het boeken van de verrekening.

In dit voorbeeld gebruiken we rekening 2030 – Verrekeningen Verkoop – Inkoop als Tussenrekening op de Balans.

We kijken nu naar het bankafschrift waarop we de betaling terugvinden

 

Het voorbeeld toont de ontvangst van €481,55

We moeten deze nu gaan toewijzen aan de factuur welke is verstuurd vanwege de geleverde boeketten + decoratie ten hoogte van €844,55

We klikken nu op het toewijzingsicoon rechts van de kolom ‘Referentie’, waardoor een zoekvenster wordt getoond met hierin het bedrag €481,55 (nl het bedrag wat op de afschrijft staat). De factuur welke we zoeken bedraagt echter €844,55, dus vullen we dit bedrag in binnen het zoekvenster en drukken op [Ga]

De gezochte factuur wordt nu in het venster getoond. Door de link 201800003 te klikken, wordt deze meegenomen naar ons bankafschrift en toegewezen aan de ontvangst van €481,55.

Omdat het toegewezen bedrag kleiner is dan het factuurbedrag, krijg je de vraag of het hier gaat om een ‘Deelbetaling’ en antwoorden we hier [Ja]

De ontvangst is nu aan de factuur toegewezen.

We moeten nu nog het bedrag wat is verrekend (nl €363,00) boeken en wel als volgt:

Zoals we dit zojuist hebben gedaan, selecteren we wederom de betreffende factuur en zal er na het toewijzen wederom worden gevraagd of het een ‘Deelbetaling’ betreft. Ook hier klikken we op [Ja]

 

Vervolgens klikken we op [Voeg rij toe] en voeren de volgende regel in:

Datum: 12-01-2018 – Verrekend met Uitgave 2018000004 – -363,00 – Verrekening Verkoop – Inkoop (2030)

 

Zoals je kunt zien klopt het saldo van de bankrekening, doordat we het bedrag 363,00 eerst als ontvangen en vervolgens weer als negatief bedrag hebben ingevoerd. Het negatieve bedrag (-€363,00) hebben we toegewezen aan grootboekrekening Verrekening Verkoop – Inkoop (2030).

We maken nu de betreffende bankafschriftregels definitief

 

Als we nadat de regels definitief zijn gemaakt de ‘mouse pointer’ boven het gekleurde ‘vinkje’ houden, krijgen we binnen een geel gekleurd kader te zien dat de betreffende factuur van €844,55 is betaald.

We moeten nu nog de betreffende Uitgave gaan boeken, omdat deze in principe door ons is betaald, ook al hebben we dit bedrag nooit echt overgemaakt. Het bedrag is nl verrekend door het schadebedrijf.

We gaan nu als volgt te werk:

We zoeken de betreffende Uitgave op binnen het Overzicht Uitgaven

 

We selecteren nu de betreffende Uitgave en klikken op [Betaling]

 

Vervolgens selecteren we Grootboekrekening 2030 Verrekeningen Verkoop – Inkoop en klikken op [Bewaar betaling]

De Uitgave heeft nu de status ‘Betaald’ gekregen.

Conclusie

  • Factuur 2018000003 is afgeboekt als ‘Betaald’ en is de rekening ‘Debiteuren’ gecrediteerd met €844,55
  • Uitgave 2018000004 is afgeboekt als ‘Betaald’ en is de rekening ‘Crediteuren gedebiteerd met €363,00
  • Tussenrekening 2030 – Verrekening Verkoop – Inkoop heeft netjes een saldo van €0,00