Verwerken van bankafschriftregels

Knowledge Base > Bank > Verwerken van bankafschriftregels

in Bank Tags: reconciliatie

Binnen Yoursminc kennen we 2 verschillende manieren om bankafschriften te verwerken:

Per bankafschrift
Hierbij verwerk je een bankafschrift (ingelezen of handmatig ingevoerd) als het originele document wat je van de website van je bank hebt gedownload. Deze manier spreekt met name gebruikers aan die bankafschrift document voor document willen verwerken.

Voor een beschrijving van deze mogelijkheid kijk in: Inlezen en verwerken van bankafschriften

Per bankafschriftregel
Hierbij worden alle bankafschriftregels in één pagina getoond en kun je deze één voor één verwerken. Daar je hiermee in één oogopslag overzicht hebt over alle bankdetails wordt deze manier door veel gebruikers geprefereerd.

Deze mogelijkheid vind je onder Financieel > Bank > Overzicht bankafschriftregels

Overzicht bankafschriftregels

De overzichtpagina toont nu alle bankafschriftregels elke vallen binnen de selectiecriteria welke boven in de pagina zijn geselecteerd.

Kijken we naar deze selectiecriteria dan zien we:

Bankafschriftregels selectiecriteria

Vanaf datum / tot datum – hiermee kun je een datumreeks opgeven waarbinnen de transactiedatum moet vallen van de door jou gezochte regels

Status – hiermee kun je aangeven van welke status je de regels wilt getoond hebben (Alle, Concept, Definitief)

Dagboek – hiermee kun je het dagboek selecteren waarin gezochte bankafschriftregels zijn vastgelegd

Druk vervolgens op [Ga] en de bankafschriftregels worden getoond op basis van de gekozen criteria.

Eveneens vind je in de bovenkant van de pagina de knop [Opnieuw reconciliëren]. Reconciliëren houdt in dat er op basis van bepaalde criteria wordt gekeken of er facturen of uitgaven voldoen en kunnen worden toegewezen.

Deze criteria bevatten o.a.:
• Factuurnummer
• Factuurbedrag
• Contact

Tevens wordt gekeken of Boekingsregels zijn vastgelegd en indien dit het geval is zal het reconciliatie proces deze regels evalueren en eventueel toewijzingen aan facturen of uitgaven uitvoeren.

Als laatst vinden we de knop [Creëer] waarmee je zelf je bankafschriftregels handmatig kunt invoeren.

Bankafschriftregels selectiecriteria

De getoonde regels bevatten de volgende mogelijkheden:

Bankafschriftregels selectiecriteria

Klikken we nu op het eerste ‘Details’ icoon dan wordt het volgende venster geopend:

Bankafschriftregels selectiecriteria

Je kunt nu het betreffende bankafschrifregel bedrag toewijzen aan een bepaalde factuur / uitgave, contact, grootboekrekening en indien binnen het venster op ‘Details’ klinkt aan een project, product of kostencategorie.

Klikken we op het 2e icoon ‘Bankafschrift’ dan wordt het bankafschrift geopend waar de betreffende regel deel van uitmaakt. Je kunt er nu eventueel voor kiezen om de betreffende regel in deze pagina af te handelen of terug te keren naar het overzicht bankafschriftregels.

Bankafschriftregels selectiecriteria

Klikken we op het 3e icoon ‘Splits het bedrag en match meerdere facturen’ dan wordt de volgende pagina geopend waarin we meerdere facturen of uitgaven kunnen selecteren om aan het betreffende regelbedrag toe te wijzen.

Allereerst zien we een venster waarin we moeten bevestigen dat we inderdaad het bedrag aan meerdere facturen / uitgaven willen koppelen.

Bankafschriftregels selectiecriteria

Waarna de betreffende pagina wordt getoond

Bankafschriftregels selectiecriteria