Knowledge Base > Webshops > WooCommerce ™ instellingen – hosting partner

in Webshops

Alvorens gebruik gemaakt kan worden van de koppeling tussen je WooCommerce Shop en je administratie moet het volgende worden ingesteld op de server waarop de WooCommerce omgeving is geïnstalleerd. Normaal gesproken moet je dit dus met je hosting partner afstemmen.

In het volgende voorbeeld moet de geaccentueerde code worden opgenomen in de .htaccess file binnen de wordpress root directory (meestal onder de httpd.www root bij de hosting partner).

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

Tevens moet de Legacy API flag worden geactiveerd.