Meerdere administraties

Het is nu mogelijk om binnen één account meerdere administraties te creëren. Tevens is het nu mogelijk om vanuit dit account op simpele wijze tussen de diverse administraties te wisselen.

Zie Meerdere administraties voor een gedetailleerde beschrijving.