Vernieuwde Btw-aangifte module

Vanwege wat beperkingen binnen de Btw-aangifte hebben wij gemeend de Btw module te moeten uitbreiden. Deze vernieuwde Btw module initieert ten opzichte van de ‘vorige’ situatie de volgende wijzigingen binnen Yoursminc:

 • Btw-vakken gekoppeld aan Btw-codes
 • Voor verwerking binnen het grootboek te gebruiken grootboekrekeningen gekoppeld aan Btw-codes
 • Nieuwe Btw-codes beschikbaar
 • Wijzigen en uitbreiden van Btw-codes beperkt
 • Nieuwe grootboekrekeningen toegevoegd aan rekeningschema

Btw-vakken gekoppeld aan Btw-codes

Ter ondersteuning van de Btw-aangifte onderkennen we nu binnen Yoursminc de diverse Btw-vakken zoals we deze ook kennen binnen de Btw-aangifte. Ieder Btw-vak correspondeert met een Rubriek zoals we deze kennen binnen de aangifte. Zo onderkennen we de volgende vakken (gekoppeld aan de Nederlandse Btw-wetgeving, Yoursminc zal in een toekomstige release eveneens andere Btw-wetgevingen gaan ondersteunen):

 • 1a Levering/diensten belast met hoog tarief
 • 1b Levering/diensten belast met laag tarief
 • 1c Levering/diensten overige tarieven, behalve 0%
 • 1e Levering/diensten belast met 0% of niet bij u belast
 • 2a Levering/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd
 • 3a Leveringen naar landen buiten de EU
 • 3b Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU
 • 3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU
 • 4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU
 • 4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU
 • 5b Voorbelasting
BTW tarief % Btw Code Btw vak Verkoop Btw vak Inkoop
N – Geen BTW 0 1 1E
L – Laag tarief 6 2 1B 5B
H – Hoog tarief 21 3 1A 5B
OV – Overige tarieven 0 4 1C
VBI – Verkopen binnen EU 0 5 3B
VBB – Verkopen buiten EU 0 6 3A
VIT – Verkopen Installatie / afstandsverkoop binnen EU 0 7 3C
IBI – Inkoop binnen EU 21 8 4B5B
IBB – Inkoop buiten 21 9 4A5B
VH – Verlegde BTW Hoog 21 10 2A5B
VL – Verlegde BTW Laag 6 11 2A5B

 

Voor verwerking binnen het grootboek te gebruiken grootboekrekeningen gekoppeld aan Btw-codes

Voor ieder van de Btw-codes zal een grootboekrekening moeten zijn toegewezen waarop de boekingen binnen het grootboek moeten plaatsvinden. Voorheen werden deze rekeningen binnen de Bedrijfsvoorkeuren vastgelegd, hier zijn deze nu verdwenen. De onderhoudsfunctie ‘Btw-codes’ stelt nu de gebruiker in staat om de betreffende rekeningen toe te wijzen.

Btw code Rekening Verkoop Rekening Inkoop
1
2 Btw af te dragen – Laag Btw te vorderen
3 Btw af te dragen – Hoog Btw te vorderen
4 Btw af te dragen – Overig Btw te vorderen
5
6
7
8 Btw te vorderen – Inkoop binnen EU – Hoog
9 Btw te vorderen – Inkoop buiten EU – Hoog
10 Btw af te dragen – Hoog Btw te vorderen
11 Btw af te dragen – Laag Btw te vorderen

 

Nieuwe Btw-codes beschikbaar

Zoals in bovenstaande tabel te zien is zijn er straks 11 Btw-codes binnen Yoursminc beschikbaar. Uit genoemde tabel blijkt ook dat bepaalde Btw-codes van toepassing zijn bij inkoop, andere bij verkoop en sommige bij beiden. Afhankelijk hiervan zullen de diverse Btw-codes al of niet beschikbaar zijn bij het invoeren van facturen of uitgaven.

Wijzigen en uitbreiden van Btw-codes beperkt

Het wijzigen en/of toevoegen van nieuwe Btw-codes zal in de nieuwe situatie niet meer mogelijk zijn. Op het moment dat wijzigingen binnen de Btw-wetgeving dit noodzaakt zullen eventueel nieuwe Btw-codes automatisch binnen Yoursminc worden opgenomen of worden gewijzigd.

Nieuwe grootboekrekeningen toegevoegd aan rekeningschema

Ter ondersteuning van de vernieuwde Btw-aangifte binnen Yoursminc zijn de volgende standaard grootboekrekeningen binnen het rekeningschema beschikbaar:

Code Rekening
1600 Btw te vorderen (Voorbelasting)
1630 Btw af te dragen – Hoog
1631 Btw af te dragen – Laag
1632 Btw af te dragen – Overig
1633 Btw te vorderen – Inkoop binnen EU – Hoog
1634 Btw te vorderen – Inkoop buiten EU – Hoog

Note

Indien de rekening reeds bestond maar een afwijkende omschrijving heeft, zal een ‘sub-rekening’ worden gecreëerd door een volgnummer aan de code toe te voegen. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld rekening 1634 al bestaat er een rekening 16341 zal worden gecreëerd. Wij adviseren je dan ook te controleren tot welke wijzigingen dit in jouw rekeningschema heeft geresulteerd.

Her-generatie journaalposten vanuit sub-administraties

Ter ondersteuning van de vernieuwde Btw-aangifte module worden eenmalig de journaalposten ten gevolge van bijvoorbeeld het boeken van facturen, uitgaven (inkoopfacturen) en betalingen opnieuw gegenereerd. Uiteraard blijven journaalposten welke je zelf hebt ingevoerd m.b.v. het Memoriaalboek ongemoeid.

Werken met producten en uitvoer naar het buitenland

Indien je wenst te werken met producten welke je uitvoert naar landen binnen of buiten de EU of welke vallen onder ‘Installatie / Teleshop werkzaamheden binnen de EU’, zul je gebruik moeten maken van Btw-codes 5,6 of 7.

Alvorens producten, welke aan deze specificatie voldoen, te gebruiken bij de creatie van een factuur zul je eerst voor de te gebruiken Btw-codes 5,6 of 7 een producttype moeten creëren welke aan de betreffende Btw-code is gekoppeld.

Veranderde situatie Uitgaven (Inkoopfacturen)

Ten opzichte van de vorige situatie moet je rekening houden met het volgende:

Uitgaven (Inkoopfacturen) worden nu alleen meegenomen in de Btw-aangifte vanaf het moment dat deze de status ‘Definitief’ hebben. In de ‘oude’ situatie werden Uitgaven al meegenomen in de Btw-aangifte op het moment dat zij de status ‘Ingevoerd’ hadden.

Dit kan in eerste instantie leiden tot een gewijzigde Btw-aangifte.

Neem contact op met de Yoursminc support desk indien je vragen hebt

Indien je met betrekking tot de vernieuwde Btw-module vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze support desk door het gebruik van de chatbox binnen de applicatie of het sturen van een mailtje naar support@yoursminc.nl. Wij zullen je vragen dan op zo kort mogelijke termijn beantwoorden.

Read More

Het wijzigen van Facturen en Uitgaven

We hebben binnen Yoursminc tot dusver een beperkte mogelijkheid gehad om definiteve facturen en uitgaven te wijzigen. Zodra de status van een factuur of uitgave op ‘Definitief‘ was gezet kon een factuur alleen nog maar worden gecorrigeerd m.b.v. een creditnota en kon een uitgave worden verwijderd, waarna deze opnieuw zou kunnen worden ingevoerd.

We hebben deze mogelijkheid recentelijk uitgebreid en het is nu mogelijk om facturen en uitgaven welke de status ‘Definitief‘ hebben te wijzigen of te verwijderen!

Enige restrictie hierbij is dat de betreffende factuur of uitgave niet mag zijn geboekt in een periode welke inmiddels is afgesloten.

In het volgende voorbeeld hebben we een factuur in status ‘Definitief‘ geselecteerd en kiezen nu vanuit het menu ‘Meer‘ voor de optie ‘Wijzig factuur‘.

 

 

De gebruiker zal nu worden gevraagd of de betreffende factuur terug in ‘Concept‘ fase moet worden geplaatst. Nadat hier door de gebruiker bevestigend op is geantwoord, wordt de factuur in ‘Concept‘ geplaatst, waarna de gegevens in de factuur kunnen worden gewijzigd of de factuur kan worden verwijderd.

 

Read More