Offertes

<

Verkoop

Creatie van een offerte

Yoursminc voorziet in de mogelijkheid om offertes te creëren. Tijdens de creatie van een offerte binnen Yoursminc heb je ook direct een duidelijk beeld van hoe je offerte er qua opmaak zal uitzien.

Het volgende voorbeeld toont de creatie van een offerte voor de levering van een abonnement, waarbij de pagina ook direct laat zien hoe de offerte er uiteindelijk gaat uitzien. Logo, bedrijfsgegevens, contactgegevens, offertedatum, offerteregels etc. zijn precies zo gepositioneerd zoals straks in de pdf welke je naar de klant gaat sturen.


Offerte

Aanpassen naar eigen inzicht

Wat eveneens opvalt zijn de kaders welke rond de diverse secties (Wijzig koptekst, Wijzig contactgegevens, Wijzig offertedatum etc.) zijn getekend. Door op een van deze kaders te klikken opent een dialoog waarmee je de betreffende gegevens nog kunt wijzigen als je dat wilt.


Toevoegen regels

Offerteregels

Door op [Voeg offerteregel toe] te klikken kunnen je nieuwe regels aan de offerte toevoegen, zoals in het volgende voorbeeld te zien is.


Toevoegen regels

Offerteregels

Wat je verder nog zal opvallen

Offertenummer
Binnen Yoursminc kun je kiezen tussen Handmatige offertenummering en Automatische offertenummering. Dit kun je instellen bij het betreffende het Verkoopboek.

Indien je hebt gekozen voor:

Handmatige factuurnummering, zal je voor het moment dat de offerte definitief wordt gemaakt een offertenummer moeten invoeren.

Automatische factuurnummering, zal op het moment dat de offerte definitief wordt gemaakt automatisch een offertenummer worden gegenereerd en in de offerte opgenomen.

Referentie
Hier kun je eventueel een referentie in je offerte opnemen. Bijvoorbeeld als je wilt verwijzen naar een telefonisch overleg op basis waarvan je de offerte gaat versturen.

Prijzen
Hier kun je aangeven of de ingevoerde prijzen Inclusief BTW of Exclusief BTW zijn. Voor winkeliers zal het veelal voor de hand liggen om de prijzen inclusief BTW in te voeren, terwijl het voor een advieskantoor meer voor de hand zal liggen om de prijzen exclusief BTW in te voeren.


Toevoegen regels

Btw-tarief

BTW
Hier kun je het geldende Btw-tarief selecteren voor het betreffende product of dienst opgenomen in de offerteregel. Btw-tarieven zijn veelal afhankelijk van het soort product of dienst. Binnen Yoursminc onderkennen we zgn Producttypen, welke ieder aan een specifiek Btw-tarief zijn toegewezen.


Toevoegen regels

Gebruik van producten/diensten

Product
Hier kun je een product of dienst selecteren welke je de klant wilt offreren. Uitgangspunt hierbij is dat je het betreffende product of dienst eerder al als een product had beschreven. Hierbij ben je eveneens in staat geweest om informatie over prijs e.d. vast te leggen.
Op het moment nu dat je nu uit de lijst een product of dienst selecteert zal automatisch de omschrijving, prijs en bijhorend Btw-tarief worden opgenomen in de offerteregel. Hiermee kun je de creatie van je offertes sterk vereenvoudigen.Je kunt overigens ook offerteregels in een offerte opnemen zonder een product te selecteren. Je kunt nu zelf een omschrijving, aantal, prijs en Btw-tarief invoeren.


Toevoegen regels

Gebruik van producten/diensten

Product
Hier kun je een product of dienst selecteren welke je de klant wilt offreren. Uitgangspunt hierbij is dat je het betreffende product of dienst eerder al als een product had beschreven. Hierbij ben je eveneens in staat geweest om informatie over prijs e.d. vast te leggen.
Op het moment nu dat je nu uit de lijst een product of dienst selecteert zal automatisch de omschrijving, prijs en bijhorend Btw-tarief worden opgenomen in de offerteregel. Hiermee kun je de creatie van je offertes sterk vereenvoudigen.Je kunt overigens ook offerteregels in een offerte opnemen zonder een product te selecteren. Je kunt nu zelf een omschrijving, aantal, prijs en Btw-tarief invoeren.
Commentaar
Hier kun je extra commentaar aan je offerte toevoegen.

Offerteontwerp
Het offerteontwerp is bepalend voor hoe je opmaak van je offerte er uit zal gaan zien. De mogelijkheid om deze aan te passen, of meerdere verschillende ontwerpen te maken vind je onder Voorkeuren.

Je kunt tijdens de creatie van een offerte op ieder gewenst moment wisselen van offerteontwerp door in de lijst onder Offerteontwerp (rechterzijde pagina) een ontwerp te kiezen en vervolgens op [Wijzig Offerteontwerp] te klikken.

Commentaar (Rechterzijde pagina)
Hier kun je eventueel zelf nog commentaar opnemen welke overigens niet aan de offerte zal worden toegevoegd.

Bijlagen
Hier kun je er voor kiezen om bijlagen aan een offerte toe te voegen welke op het moment dat je de offerte per email naar je klant wilt versturen als bijlagen aan de mail zullen worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meesturen van Algemene Voorwaarden of een verder in een document uitgewerkt plan van uitvoering.