Rapportage – Debiteurenkaarten

Rapportage – Debiteurenkaarten

Deze rapportage toont alle boekingen per Debiteur  voor het opgegeven boekjaar, binnen de geselecteerde perioden en geselecteerde Contacten.

Het rapport vormt een uitstekend middel om verwerkte boekingen binnen je administratie te controleren.

De rapportage bevat een 7-tal kolommen:

 • Datum – De datum dat de boeking werd gedaan
 • Referentie – Het boekstuknummer binnen je administratie
 • Omschrijving – Omschrijving van de boeking
 • Bedrag Debet – Het geboekte bedrag Debet
 • Bedrag Credit – Het geboekte bedrag Credit
 • Code – Code van de Grootboekrekening waarop de boeking werd gedaan
 • Grootboekrekening – Omschrijving van de Grootboekrekening waarop de boeking heeft plaatsgevonden

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Selecteer de gewenste ‘Start’ periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 1 gehanteerd.
 • Eind periode: Selecteer de gewenste ‘Eind periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 12 gehanteerd.
 • Vanaf contact: Selecteer het eerste Contact binnen de reeks waarover je de rapportage wilt creëren. Indien deze leeg wordt gelaten, wordt het eerste Contact uit de lijst gehanteerd.
 • T/m contact: Selecteer het laatste Contact binnen de reeks van Contacten waarover je de rapportage wilt creëren. Indien deze leeg wordt gelaten, wordt het laatste Contact uit de lijst gehanteerd.

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Debiteurenkaarten

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage