Rapportage – Grootboekrekeningkaarten

Rapportage – Grootboekrekeningkaarten

Deze rapportage toont alle boekingen per Grootboekrekening  voor het opgegeven boekjaar, binnen de geselecteerde perioden en geselecteerde grootboekrekeningen.

Het rapport vormt een uitstekend middel om verwerkte boekingen binnen je administratie te controleren.

De rapportage bevat een 6-tal kolommen:

 • Datum – De datum dat de boeking werd gedaan
 • Referentie – Het boekstuknummer binnen je administratie
 • Dagboek – Het dagboek waarbinnen de boeking is geadministreerd
 • Omschrijving – Omschrijving van de boeking
 • Bedrag Debet – Het geboekte bedrag Debet
 • Bedrag Credit – Het geboekte bedrag Credit

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Selecteer de gewenste ‘Start’ periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 1 gehanteerd.
 • Eind periode: Selecteer de gewenste ‘Eind periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 12 gehanteerd.
 • Vanaf grootboekrekening: Selecteer de eerste grootboekrekening binnen de reeks van rekeningen waarover je de rapportage wilt creëren. Indien deze leeg wordt gelaten, wordt de eerste rekening binnen het rekeningschema gehanteerd.
 • T/m grootboekrekening: Selecteer de laatste grootboekrekening binnen de reeks van rekeningen waarover je de rapportage wilt creëren. Indien deze leeg wordt gelaten, wordt de laatste rekening binnen het rekeningschema gehanteerd.

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Grootboekrekeningkaarten

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapport bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage