Rapportage – Journaalpost details per periode

Rapportage – Journaalpost details per periode

Deze rapportage toont een gedetailleerd overzicht van de Journaalposten binnen je administratie.

De rapportage bevat per Periode een 7-tal kolommen:

 • Periode – Boekperiode
 • Nummer – Boekstuknummer van de Journaalpost binnen je administratie
 • Code – Grootboekrekeningcode van de rekening waarop de boeking heeft plaatsgevonden
 • Grootboekrekening – Omschrijving van de Grootboekrekening waarop de boeking heeft plaatsgevonden
 • Debet – Total bedrag Debet over de Periode binnen het getoonde Journaalpost detail
 • Credit – Total bedrag Credit over de Periode binnen het getoonde Journaalpost detail

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Eerste Periode binnen de reeks van Perioden. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de eerste Periode uit de lijst gehanteerd
 • Eind periode: Laatste Periode binnen de reeks van Perioden. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de laatste Periode uit de lijst gehanteerd
 • Vanaf grootboekrekening: Eerste Grootboekrekening binnen de reeks van rekeningen. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de eerste rekening uit de lijst gehanteerd
 • T/m grootboekrekening: Laatste Grootboekrekening binnen de reeks van rekeningen. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de laatste rekening uit de lijst gehanteerd

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Journaalpost details per periode

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage