Rapportage – Saldibalans

Rapportage – Saldibalans

De Saldibalans combineert de Proefbalans, waarin gesaldeerd het Debet en Credit bedrag voor iedere Grootboekrekening binnen je rekeningschema voor een geselecteerd boekjaar en het saldo van deze bedragen in de Saldibalans.

Indien het gesaldeerd bedrag in de Proefbalans groter is dan 0, wordt dit als Debet getoond in de Saldibalans, is het gesaldeerd bedrag echter kleiner dan 0, dan wordt dit als Credit getoond in de Saldibalans.

De Saldibalans wordt vaak gebruikt ter controle, vlak voordat het boekjaar wordt afgesloten.

De rapportage bevat per Grootboekrekening een 4-tal kolommen:

 • Nr – Grootboekrekening
 • Rekening – Omschrijving van de Grootboekrekening

Proefbalans

 • Debet – Total bedrag Debet van de Grootboekrekening
 • Credit – Total bedrag Credit van de Grootboekrekening

Saldibalans

 • Debet – Gesaldeerd bedrag uit de Proefbalans
 • Credit – Gesaldeerd bedrag uit de Proefbalans

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Saldibalans

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage