Rapportage – Verlies en Winst per periode

Rapportage – Verlies en Winst per periode

Deze rapportage toont gesaldeerd de geboekte Facturen en de geboekte Uitgaven, ook wel de geboekte Verkoopfacturen en geboekte Inkoopfacturen.

De rapportage bevat per Periode een 5-tal kolommen:

 • Jaar – Boekjaar
 • Periode – Boekperiode
 • Debet – Total bedrag Debet over de Periode
 • Credit – Total bedrag Credit over de Periode
 • Balans – Totaal bedrag

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Eerste Periode binnen de reeks van Perioden. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de eerste Periode uit de lijst gehanteerd
 • Eind periode: Laatste Periode binnen de reeks van Perioden. Indien deze niet wordt geselecteerd, wordt de laatste Periode uit de lijst gehanteerd.

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Winst en verlies per periode

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage